Pogoji sodelovanja v nagradni igri

Nagradna igra: “Ostani doma in osvoji pianino!”

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre “Ostani doma in zadeni pianino YAMAHA”, je JAPIANO d.o.o. (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 19. marca  do vključno 31. marca 2020 na družabnem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/japanpianocenterljubljana/. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v komentarju objave, prejme organizator nagradne igre in jih lahko objavi na svojem zidu izključno za namene nagradne igre.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Osebe mlajše od 18. let morajo pridobiti pisno dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami, lahko pa natisnejo in podpišejo že pripravljeno soglasje(pdf). Soglasje morajo posredovati najkasneje do prejema nagrade. 

V izboru za nagrado lahko sodelujejo vsi, ki všečkajo in komentirajo nagradno igro z lastno, doma narejeno glasbeno vsebino v objavi na Facebook strani: https://www.facebook.com/japanpianocenterljubljana/. Namen nagradne igre je predvsem spodbujati gibanje #ostanidoma in priložnost spremeniti v kreativno širjenje dobre energije. Vse posredovane materiale bo organizator posamično delil na svojem zidu in promoviral širjenje vsebin ter avtorja.

3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

Vse osebe, ki so všečkale objavo in delile lastno glasbeno vsebino sodelujejo nagradni igri. Izbor bo opravila komisija nagradne igre na osnovi števila prejetih všečkov na vsebino in posredovane glasbene vložke. Komisijo sestavljajo 3 zaposleni pri organizatorju. Rezultati nagradne igre bodo objavljeni na facebook strani https://www.facebook.com/japanpianocenterljubljana/ in na spletni strani www.japanpianocetner.com/novice/ Nagrajenec bo obveščen tudi preko osebnega sporočila v aplikaciji Facebook. 

V torek, 31.3.2020 se nagradna igra konča in v sredo, 1.4.2020 bomo (čisto zares) razglasili nagrajenca, ki bo prejel nagrado v najkrajšem možnem času. Vsi sodelujoči se s pristopom strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime iz profila s katerim sodelujejo v nagradni igri.

4. Žrebanje in prevzem nagrad

Nagrada je brezplačni najem pianina YAMAHA za 1 leto, ki  ga nagrajencu dostavimo na želeni naslov na po vnaprej dogovorjenem terminu in po posredovanju zahtevanih podatkov na mail info@japanpianocenter.com ali na telefon organizatorja 041 200 300.

Pred izročitvijo nagrade mora organizator s strani nagrajenca v roku sedem (7) dni po razglasitvi v pisni obliki prejeti  naslednje osebne podatke: Ime na Facebook profilu, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko ter tudi kontaktno telefonsko številko. Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Posredovanje vseh teh podatkov na mail info@japanpianocenter.com je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, zamenjava nagrade ni mogoča.

5. Davki in akontacija dohodnine  

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

6. Strinjanje s pogoji

Organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre ali nedelovanja platforme. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek lastnih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na: https://www.facebook.com/japanpianocenterljubljana/.

7. Varovanje osebnih podatkov

Organizator JAPIANO d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju. (Politika varovanja osebnih podatkov)

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacije dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi osebnih podatkov naslovite na elektronski naslov: info@japanpianocenter.com.

JAPIANO d.o.o.

Cesta ljubljanske brigade 25, 1000 Ljubljana

Objavljeno: 18.3.2020