Želite vaditi pa nimate primernega prostora ali glasbila?

Vadite lahko pri nas!

V Japan piano centru je na voljo 8 učilnic oz. vadnic, opremljenih z vrhunskimi klavirji in pianini. S kvalitetnimi vadnicami želimo rešiti (tudi) problematiko pianistov dijakov in študentov, saj velikokrat nimajo možnosti vaditi v svojih izobraževalnih ustanovah.

Vsi klavirji in pianini so redno servisirani in uglašeni po najvišjih standardih.

Študentom in dijakom ponujamo akcijske cene za najem učilnic:

najem učilnic za študente in dijake